Suglasnost

Izjava o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu stipendiranja

kojom izjavljujem da sam suglasan/suglasna: Također, ovime potvrđujem da me voditelj obrade upoznao sa pravom da privolu danu za obradu osobnih podataka mogu u bilo kojem trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, povući/opozvati, odnosno odustati od nje i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka kao i da u svakom trenutku imam pravo dobiti uvid u svoje osobne podatke koji se obrađuju te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka ako je to moguće. Prihvaćanjem ove izjave i ustupanjem svojih osobnih podataka potvrđujem da sam ju pažljivo pročitao/la i razumio/jela sve informacije u njoj te da dopuštam voditelju obrade da obrađuje i koristi moje osobne podatke u navedene svrhe. Ujedno ovime izjavljujem da su svi dostavljeni podaci točni i potpuni.

Ukoliko ne dođe do sklapanja ugovora o stipendiranju, suglasan/suglasna sam da voditelj obrade može obrađivati moje osobne podatke i podatke u svrhu potencijalnog stipendiranja, i to kroz razdoblje od narednih 24 mjeseca.